MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีเปิดร้าน Yves Rocher โฉมใหม่

 Back

คุณวราภรณ์ ตติปาณิเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเช่าพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์ 2 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณเอียน ลองเดิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสฉลองเปิดร้าน Yves Rocher โฉมใหม่ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส ที่เลือกใช้พืชพรรณคุณภาพสูงมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ณ ชั้น 2 โซน B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์