MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ สำนักงานเขตปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ และ ตาวิเศษ จัดกิจกรรม ซุก สุข สัญจร สร้างสุข สู่ชุมชน ส่งต่อองค์ความรู้บริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่า

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำทีมพนักงานจิตอาสา สานสัมพันธ์ 12 ชุมชนโดยรอบ จับมือสำนักงานเขตปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ สมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษ จัดกิจกรรม ซุก สุข สัญจร สร้างสุข สู่ชุมชน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่ากับชุมชน การคัดแยกขยะด้วยวิธีการง่ายๆ ในครัวเรือน ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลดปัญหาขยะสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในสังคม โดยมี นางสาว กนกรัตน์ จุฑานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานและให้การต้อนรับ นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ และ สมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ ร่วมออกบูธและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและจัดเก็บขยะกับประชาชนที่มาร่วมงาน