MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company จากทางสถาบันไทยพัฒน์

 Back

นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสนับสนุน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company จาก นางสาวสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 100 (ESG: Environmental, Social and Governance) จากการคัดเลือกทั้งหมด 621 บริษัท ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้