MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รับรางวัล Investors Choice Award 2016 ในฐานะบริษัทที่ได้คะแนน AGM เต็ม 100 ต่อเนื่อง5 ปี ซ้อน

 Back

นายอภิชาติ กมลธรรม (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Investors Choice Award 2016 จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน AGM เต็ม100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 5 ปี ซ้อน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินกิจการอันโปร่งใสของ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้