MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

CSR Activities

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสิ่งของที่เก็บได้ภายในศูนย์การค้า และ ของบริจาคที่พนักงาน MBK GROUP นำมาร่วมแบ่งปันในกิจกรรม “MBK ปันโอกาสให้น้อง”

 Back

คุณธัญพิชชา พึ่งสุจริต (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสิ่งของที่เก็บได้ภายในศูนย์การค้าและของบริจาคที่พนักงาน MBK GROUP นำมาร่วมแบ่งปัน ในกิจกรรม “MBK ปันโอกาสให้น้อง” เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ ตุ๊กตา เป็นต้น โดยมีคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ร้านปันกันจะนำสิ่งของไปจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป