MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เปิดงาน " MBK ร่วมมือร่วมใจ ซับน้ำตาด้วยหัวใจ"

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "MBK ร่วมมือร่วมใจ สนามเด็กเล่น WE Love 2 Share ซับน้ำตาด้วยน้ำใจ" โดยมี คุณภาวินี อามาตย์ทัศน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ลาน MBK Avenue ชั้น 1 MBK Center