MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

รับมอบของที่ระลึก

 Back

คุณเพ็ญนภา เวชประสิทธิ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center รับมอบกระเช้าดอกไม้ จาก คุณชญาดา รุ่งเต่า (ขวา)รักษาการหัวหน้าภาคการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสจัดงาน " Bangkok Martial Art Show" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อโชว์ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ที่หาชมได้ยาก ณ ลาน MBK Avenue ชั้น 1 MBK Center