MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ให้การต้อนรับ

 Back

พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติร่วมชมงาน "การเขียนภาพเหมือนและเขียนภาพสดการกุศล" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี คุณใจดล ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตกแต่ง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center ให้การต้อนรับ ณ เซ็นเตอร์ ฮอล ชั้น G MBK Center