MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

กอล์ฟกระชับมิตร

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center นำคณะผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ ร่วมแข่งขันกอล์ฟในรายการ "MBK Golfer Tournament ครั้งที่ 5" เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี