MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

มอบรางวัล

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center มอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า ในรายการ "MBK Golfer Tournament ครั้งที่ 5" ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี