MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK รวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center มอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท จากโครงการ "MBK รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ให้แก่ ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัย 54 โดยมี คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และทีมครอบครัวข่าว 3 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3