MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center มอบเงินบริจาคจำนวน 132,130 บาท จากโครงการ "MBK รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ให้กับ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย