MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

แถลงข่าว "คนข่าวมาขายของ" วันที่ 17-18 ธ.ค. 54 ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center

 Back

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 3จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายวินัย ศรีชอบธรรม (ที่2จากซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล (ที่1จากซ้าย) ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์ (ที่4จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายสุรศักดิ์ จิระวัสตมงคล (ที่7จากซ้าย) อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "คนข่าวมาขายของ" ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2554 ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย ณ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย