MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK ON TOUR #4

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Centerจัดโครงการ "MBK ON TOUR#4 ตอน ไหว้พระคู่เมือง ลือเลื่องพระพิฆเนศ ตะลุยแดนในฝัน สุดมันที่นครนายก" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆนี้