MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK อวยพรปีใหม่ สำนักงานเขตปทุมวัน

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม (ที่ 2จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้าเข้าอวยพรปีใหม่ 2555 แก่คุณภาวินี อามาตย์ทัศน์ (ที่ 3จากขวา) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อเร็วๆนี้