MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK อวยพรปีใหม่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม (ที่ 2จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้าเข้าอวยพรปีใหม่ 2555 แก่คุณสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ (ที่ 2จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเร็วๆนี้