MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ร่วมแสดงความยินดี

 Back

นายวินัย ศรีชอบธรรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายปรีชา ชุณหชัชวาล (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสฉลองเปิดร้านใหม่ ณ ศูนย์การค้า Gateway เอกมัย เมื่อเร็วๆ นี้