MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

 Back

นายศตวรรษ หลักแหลม (ที่ 6 จากซ้าย แถวกลาง) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วม "การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2555" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกัน และระวังภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้