MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

The Nine Fever Award 2013

 Back

นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 พร้อมด้วย นางสาวสุทิศา พุ่มประดล (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานมอบรางวัล "The Nine Fever Award 2013" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคคลที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของสาธารณชน อาทิ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) นายสมบัติ บัญชาเมฆ (แถวหน้าที่ 1 จากซ้าย) นางธัญญาเรศ เองตระกูล (แถวหลังที่ 3 จากซ้าย) นางพรรณทิภา สกุลไชย (แถวหลังที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมรับรางวัล ณ ลานไนน์สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 เมื่อเร็วๆ นี้