MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

 Back

นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆ นี้