MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รวมกันเป็นหนึ่ง

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอ็ม บี เค เป็นประธานเปิดงาน "MBK Group: CEO Forum" พร้อมนำทีมผู้บริหาร 8 กลุ่มธุรกิจร่วมแสดงวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ หรือการรวมกันเป็นหนึ่ง (One Firm Firm) ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพจากซ้าย: เกษมสุข จงมั่นคง หัชพงศ์ โภคัย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล อาทร วนาสันตกุล