MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เซฟตี้ เดย์

 Back

นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เอ็ม บี เค เซฟตี้ เดย์" โดยมี พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว และนายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพจากซ้าย: วรวีร์ อังศุธรจารุภัทร์ พงษ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล สุรเกียรติ ลิ้มเจริญ ศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ศตวรรษ หลักแหลม