MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี "วันครบรอบ 11 ปี กรมการท่องเที่ยว"

 Back

นางสาววรวีร์ อังศุธรจารุภัทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 11 ปี งาน ณ ลานเอนกประสงค์อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้