MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

Immortal Thailand 2013

 Back

นางสาววรวีร์ อังศุธรจารุภัทร์ (ที่ 2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 นำทีมกรรมการบริหารชมรมImmortal Thailand มอบเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน- ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)โดยมีนายสินชัย ไชยศิริพุ่มคีรี (ที่ 4จากขวา) ผู้อำนวยการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อเร็วๆ นี้