MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK Center ร่วมสนับสนุนโครงการ CU 8th Inter Games

 Back

นางสาววรวีร์ อังศุธรจารุภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินแก่ นายชัชนาท จรัญวัฒนากิจ ประธานโครงการ CU 8th Inter Games จำนวน 85,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ งาน CU 8th Inter Games ณ บริเวณ ชั้น 8 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้