MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK Group จัดงาน "KMOC DAY" รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมและการจัดการความรู้ในองค์กร

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 8 กลุ่มธุรกิจในเครือ MBK Group ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "KMOC DAY" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมและการจัดการความรู้ให้พนักงานบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักปฏิบัติที่เรียกว่า "SMOOTH C" ณ บมจ.เอ็ม บี เค เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพจากซ้าย: สมเกียรติ มรรคยาธร สุภนิต วิมุกตานนท์ ศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล สุเวทย์ ธีรวชิรกุล สมบูรณ์ วงศ์รัศมี หัชพงศ์ โภคัย เกษมสุข จงมั่นคง