MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 Back

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร (ขวา) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นายสาธิต สายศร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ซึ่งได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตกแต่งพื้นที่และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการทำบัตรประชาชนของสำนักงานเขตประเวศ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้