MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมสนับสนุน "โครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ"

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก MBK Group มอบเงินแก่ นายปัญญาพล ศรีตั้งศิริกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ในนามตัวแทนโครงการฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุน "โครงการค่ายอาสาพัฒนา ยุววิศวกรบพิธ 42" ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้