MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

MBK ร่วมลงนาม Clean and Green

 Back

นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ศูนย์การค้า และ ห้างสรรพสินค้าตามหลักการ Clean and Green ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง ราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย เมื่อเร็วๆ นี้