MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เดอะไนน์ พระราม 9 ร่วมแสดงความยินดี แม็กซ์แวลู

 Back

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารการขาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ธุรกิจในเครือ MBK GROUP มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายเคนอิชิ ฮิราโอะ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องในโอกาสขยายพื้นที่ให้บริการเป็นแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เกต ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 เมื่อเร็วๆ นี้