MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ผู้บริหาร เอ็ม บี เค ร่วมแสดงความยินดีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 Back

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารการขาย พร้อมด้วย นางสาวสุภิสรา ทองมาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางสาวสุพิชฌาย์ คงกระพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการ สาขา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสที่เปิดสาขาใหม่ ณ โซน มันนี่ พาร์ค ชั้น 4 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้