MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ผู้บริหารฯ เอ็ม บี เค ร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

 Back

นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ณ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อเร็วๆ นี้