MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รับพระราชทานโล่เกียรติยศ TO BE NUMBER ONE

 Back

นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 และ นางณัฐกาณจน์ ภุมารินธนกาญน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด ธุรกิจในเครือ MBK GROUP เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ รับพระราชทานโล่เกียรติยศที่สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อเร็วๆ นี้