MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 Back

นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆ นี้