MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต' ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการแปลงของไร้ค่า สร้างเป็นรายได้ช่วยเหลือสังคม

 Back

เอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต (Gift for Sharing)' หวังเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3R เพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมโดยจัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ ซึ่งมีนักออกแบบรุ่นใหม่กว่า 200 ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมจับมือนักออกแบบชื่อดังและ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง และโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ มอบโอกาสให้ผู้บกพร่องทางร่างกายและการได้ยินแสดงฝีมือผลิตสินค้าจากกระดาษเหลือใช้ที่ได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ชั้นนำและผู้ที่ชนะการประกวด เพื่อจัดจำหน่าย ณ เอ็ม บี เค โซเชียลคอร์เนอร์ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ เพื่อนำไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา

รูปภาพเพิ่มเติม

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนจาก 3 องค์กร ดีไซเนอร์ชั้นนำที่ร่วมโครงการ และผู้ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้