MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ร่วมงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข"

 Back

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ร่วมงาน "ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ในการนี้บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเล่นเกมส์แจกถุงผ้า Paradise Park Love The Earth ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ ที่ผ่านมา