MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ สหพันธ์สมาคมสตรีฯ และ SME Development Bank จัดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั้งไทยและนานาชาติ"

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน อดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั้งไทยและนานาชาติ" ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้นำเสนอความหลากหลายของสินค้าคุณภาพโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โซน Craft Village ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center