MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในงาน CEO FORUM 2019

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทุกกลุ่มธุรกิจของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง วิสัยทัศน์แบ่งปันกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2019 พร้อมตอกย้ำแบรนด์ MBK GROUP ให้เกิดความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกัน ในงาน “CEO FORUM 2019” โดยมีพนักงานในเครือร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  2. นางสาวอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจการเงิน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  4. นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจสนับสนุน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  5. นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  6. นายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการผู้จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)