MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

ข้าวมาบุญครองรับโล่ประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสังคม

 Back

คุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ขวา) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้