MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ในโครงการ MEA EV Smart Charging System เตรียมพร้อมให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่

 Back

นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมรับมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จาก นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA (ซ้าย) ประธานในพิธีส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System โดยการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งใรองค์กรภาคเอกชน ที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ ในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอันเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อเร็ว ๆ นี้