MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

พาราไดซ์ เพลส ต้อนรับ เขตประเวศ ตรวจติดตามประเมินความพร้อมสถาบันกวดวิชา

 Back

คุณประสาน น้อมบุญส่งศรี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ คุณมลติชา พลผอม (ที่ 4 จากซ้าย) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดสถาบันการศึกษา ในพื้นที่เขตประเวศ ตามมาตรการความปลอดภัย Covid Free Setting ที่ โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง (ดาว้องก์) ศรีนครินทร์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมศรีนครินทร์ และโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ศรีนครินทร์ ณ บริเวณ ชั้น 4 พาราไดซ์ เพลส ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ภายหลังจากการตรวจ พบภาพรวมเป็นที่น่าพอใจแต่ละสถาบันการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ตามภาครัฐกำหนดไว้อย่างดี มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสถาบัน จุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หรือจุดสัมผัสต่างๆ ทุกชั่วโมง เว้นระยะห่าง 2 เมตร พนักงานและอาจารย์ ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ทุกสัปดาห์อีกด้วย