MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการปกครอง อำนวยความสะดวกร้านค้า ตั้งจุดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2565

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดจุดรับต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าภายในศูนย์ฯ ในการต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2565 โดยมีคุณอัญชสา เฟื่องศิลา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณกิตติพงศ์ ยอดอภิกุล (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า โดยมีร้านค้าให้การตอบรับอย่างดีในการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 4 โซน C