MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่าน E-AGM

 Back

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมี คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องสัมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้