MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

ผู้บริหาร MBK ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า และคุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าผลไม้เพื่อขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศที่ถือบัตรแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี แพทย์หญิง ภัทราภรณ์ กินร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ที่บริเวณ ชั้น 6 โซน B, C ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงาน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข็มที่ 1-4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนได้สะดวกยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย