MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เครือเอ็ม บี เค ร่วมลงนามกับเทศบาลเมืองบางกะดี และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในการให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ (แถว 2 ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แทรเวิล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี โดยมี คุณเอกวิทย์ มีเพียร (แถว 2 ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี คุณธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (แถว 2 ที่ 7 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และคุณดำรงค์ สุดวิลัย (แถว 2 ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เมื่ออังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565