MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา โดยมี คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ร่วมบริจาคเลือดและบริจาคอวัยวะ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ ลูกค้าที่มาใช้บริการและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคด้วย ซึ่งครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีจำนวน 157 คน โดยจำนวนโลหิตที่ได้รับ จำนวน 111 ยูนิต และมีผู้บริจาคร่างกาย อวัยวะและดวงตา ทั้งสิ้น 24 คน ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์