MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนจัดอบรมปลูกจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร ยกระดับการให้บริการรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 Back

คุณพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด (แถวบน ที่ 5 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (แถวบน ที่ 6 จากซ้าย) ประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจร เพื่อยกระดับการให้บริการรถยนต์สามล้อสาธารณะ" โดยมีการอบรมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายด้านการจราจร ปัญหารถรับจ้างสาธารณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอณุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะโดยรอบเขตปทุมวัน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก บริเวณ ห้องสัมมนา 1-2 สำนักงาน ชั้น 8 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา