MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานเขตประเวศ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

 Back

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ คุณอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ คุณพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ พร้อมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ให้รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.