MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ผู้บริหารเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ต้อนรับ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน 2566

 Back

คุณพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ คุณสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานในพิธี คุณเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย คณะวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิด "งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน 2566" (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair) รวมสินค้าพื้นเมืองจากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน มาให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ชมช้อปและส่งเสริมการเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา