MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำรวจพื้นที่จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)เตรียมเพิ่มพื้นที่จุดบริการ เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 Back

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขานรับนโยบายกรุงเทพมหานคร ยกระดับการให้บริการงานทะเบียนครอบคลุมยิ่งขึ้น เตรียมเพิ่มพื้นที่จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) สำนักงานเขตประเวศ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดย คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ คุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ คุณอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ลงพื้นที่สำรวจ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อเพิ่มพื้นที่จุดให้บริการ ให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เข้าถึงการให้บริการที่ครอบคลุม อาทิ งานทะเบียนบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การลงทะเบียนผู้สูงอายุ การแจ้งเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ (e-case) การจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตประเวศและกรุงเทพมหานคร

สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค สามารถ Walk-in ที่จุดบริการด่วนมหานคร บริเวณ ชั้น G โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น.- 18.30 น. หรือสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน BMA Q